Senaste nytt från Volkswagen Sverige.

Volkswagen återupptar gradvis produktionen av elbilen ID.3

Produktionen av elbilen ID.3 har startat igen.

Volkswagen-fabriken i Zwickau startar gradvis produktionen av elbilar. Produktionen av nya ID.3 återupptogs den 23 april, initialt med reducerad kapacitet och därmed betydligt långsammare produktionstakt än normalt. Ett flertal åtgärder vidtas för att skydda de anställdas hälsa.

– Vi har alla en historisk uppgift att utföra. Denna uppgift är att skydda våra anställdas hälsa – och samtidigt kunna återuppta verksamheten på ett ansvarsfullt sätt, säger Thomas Ulbrich, medlem i Volkswagens ledningsgrupp med ansvar för elektrisk mobilitet.

Enligt Ulbrich kräver den nuvarande utmanande situationen nya prioriteringar:
– Hos Volkswagen måste hälsan gå före hastigheten. Därför är inte det främsta problemet för närvarande hur många bilar som kan byggas per dag. Det är viktigare att den omvandlingsprocess mot e-mobilitet som redan pågår börjar öka igen. ID.3 är ett av de viktigaste bilprojekten för Volkswagen.

I den första uppbyggnadsfasen kommer 50 bilar av ID.3 att produceras per dag i Zwickau med reducerad hastighet, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av produktionsvolymen före coronapandemin. Zwickau är den första av Volkswagens bilanläggningar i Tyskland som försiktigt återupptar produktionen efter det stopp som inleddes i mitten av mars.

Vissa enheter vid komponentfabrikerna har redan återupptagit leveransen av delar, åtföljda av lämpliga skyddsåtgärder. Produktionen har också återupptagits vid nästan alla Volkswagen-fabriker i Kina.

Motoranläggningen i Chemnitz ökar också gradvis produktionen från och med torsdagen den 23 april. Detta kommer att följas av en gradvis uppstartad produktion av Golf Sportscombi i Zwickau måndagen den 27 april. Samma dag kommer Gläserne Manufaktur i Dresden att återuppta sin produktion av e-Golf med reducerad kapacitet; kunder har kunnat hämta sina nya bilar i Dresden sedan 20 april.

Jens Rothe, ordförande för arbetarrådet vid Volkswagen Sachsen, underströk att skyddet för de anställdas hälsa haft prioritet när produktionen startar igen. Volkswagen Sachsen och arbetarrådet har fastställt tydliga regler i ett arbetsavtal.
– Vi har kommit överens med företaget om nya åtgärder för att skydda de anställda. En sak är klar: Vi kommer inte att ta några risker, de anställdas hälsa har absolut prioritet – även om det innebär att producera färre bilar, sade Rothe.

Produktionen kommer att återupptas steg för steg och fabrik för fabrik. Företaget och arbetarrådet har enats om ett omfattande paket med åtgärder för att ge skydd mot viruset. Detta inkluderar specifika regler för avstånd och hygien, en skyldighet att bära mun-/nässkydd i områden där större avstånd än 1,5 meter inte är möjligt, kortare rengöringsintervall, separering av skift för att undvika kontakter och en uppmaning till anställda att mäta sin temperatur under eget ansvar innan arbetet påbörjas varje dag.

Dessutom optimeras många produktionsprocesser. Konsekventa minimiavstånd och ökade hygienrutiner gäller inom alla områden. Ett arbetsavtal om de åtgärder som krävs för återupptagande av produktionen har ingåtts. Samtliga regler gäller även anställda hos externa partners och tjänsteleverantörer i fabrikslokalerna.

Produktionen av elbilen ID.3 har startat igen.

Ladda ned bild


Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare

För att få en bättre upplevelse kan du använda Chrome eller Firefox..