Senaste nytt från Volkswagen Sverige.

Molnbaserad intelligens: Volkswagens nya mjukvarugeneration 3.0 ger ytterligare innovationer till ID.-familjen

"Travel Assist med molndata” håller automatiskt bilen i mitten av sitt körfält.

Med mjukvarugeneration 3.0 adderar Volkswagen flera nya funktioner till den eldrivna ID.-familjen som förbättrar användarupplevelsen och optimerar laddningskapaciteten. Genom att använda sig av molndata och den senaste generationen förarassistanssystem tar Volkswagen också nästa steg mot automatiserad körning.

  • ID. Software 3.0 innehåller bland annat fler funktioner för assistanssystemen, högre laddningskapacitet och förbättrad röststyrning
  • Nya "Travel Assist med molndata” gör det möjligt att byta fil med assistans
  • Nyhet: med "Park Assist Plus med minnesfunktion" kan bilen lära sig specifika parkeringsmanövrer och upprepa dem på egen hand
  • Likströmsladdning med en effekt på upp till 135 kW och en smart resvägsplanerare med laddningsstopp
  • Bilar som redan har levererats kommer också att få tillgång till mjukvaruuppdateringen

Som en del av ACCELERATE-strategin fortsätter Volkswagen sin omställning till att bli en mjukvaruorienterad mobilitetsleverantör – som erbjuder uppdateringar även över nätet. ID.-familjen banar vägen för detta och köpare av nya ID.-bilar kommer omedelbart att kunna dra nytta av den nya mjukvaran. Ägare av redan levererade ID.-bilar kommer att få del av dessa uppdateringar utan kostnad via en uppdatering över nätet från och med andra kvartalet 2022.

Vissa av de nya funktionerna kommer dock kräva ny hårdvara från fabrik och kan därför inte erbjudas till redan levererade bilar. Mer information av uppdateringen som sker över nätet presenteras senare. Samtliga ID.5 och ID.5 GTX kommer att levereras med 3.0 som standard.

– Nya ID. Software 3.0 är en uppgradering för hela ID.-familjen. Vi tar våra produkter till en ny nivå av funktionalitet eftersom vi arbetar snabbare, är mer uppkopplade och mer kundorienterade. Återigen lever vi upp till vårt löfte om att erbjuda högkvalitativ teknik och innovationer i alla segment, säger Thomas Ulbrich, medlem i Volkswagens ledningsgrupp med ansvar för teknisk utveckling.

Intelligenta assistanssystem, bland annat Travel Assist med molndata

"Travel Assist med molndata”* (tillval) håller automatiskt bilen i mitten av sitt körfält. Systemet anpassar sig efter körstilen och kan även köra längre till vänster eller höger i körfältet istället för exakt i mitten. Det kan också hålla avståndet till framförvarande fordon och kan hålla den förinställda hastigheten. I kombination med navigationssystem, som är standard i Sverige, får Travel Assist också förutseende farthållarfunktion. Hastigheten kan då, inom systemets gränser, anpassas till lokala hastighetsbegränsningar och vägavsnitt såsom kurvor och rondeller.

Nyhet för Volkswagen: assisterat filbyte

Med två radarenheter bak och med hjälp av ultraljud kan "Travel Assist med molndata” hålla ett öga på den omgivande trafiken och, i hastigheter över 90 km/h på motorväg, aktivt stödja filbyten om så önskas. Vid aktivering kan filbytet initieras och utföras genom att blinka. Förutsättningen för detta är att sensorerna inte har identifierat några föremål i omgivningen och att den kapacitiva ratten kan känna av förarens händer. Bilen styr då in sig själv i det önskade körfältet. Föraren kan när som helst ingripa och ta kontroll över manövern.

Om molndata från andra bilar från Volkswagen-koncernen finns tillgängliga kan nya Travel Assist också hjälpa till på vägar där det endast finns en detekterad linjemarkering. Bilen anpassar sig då för att stanna kvar i körfältet på exempelvis en landsväg utan en central körfältsmarkering. Molndata, som alltid är anonyma, ökar därmed tillgängligheten för Travel Assist ytterligare och förbättrar komforten och stödet för kunder.

Park Assist Plus

Den smarta parkeringsassistenten "Park Assist Plus"** kan söka efter en parkeringsplats efter att den har aktiverats i parkeringsmenyn (upp till en hastighet på 40 km/h för lämpliga parallella parkeringsplatser och upp till 20 km/h för parkeringsfickor) och slutföra den lämpliga parkeringsmanövern.

Om så önskas kan assistenten parkera själv med hjälp av omgivningssensorer och ta full kontroll över bilen, inklusive styrning, acceleration, bromsning och växlingar. Föraren stannar då på den valda parkeringsplatsen, trycker på bromsen och aktiverar parkeringsmanövern via startknappen i parkeringsmenyn. Park Assist Plus kan också hjälpa till att slutföra en redan påbörjad parkeringsmanöver. Den kan även styra ut ur parkeringsfickor längs med vägen.

Park Assist Plus med minnesfunktion

En annan praktisk nyhet är tillvalet "Park Assist Plus med minnesfunktion"**. Med hjälp av detta innovativa förarassistanssystem kan bilen lära sig upp till fem olika parkeringsmanövrar. Minnesfunktionen kommer ihåg parkeringsmanövrer vid hastigheter under 40 km/h och en körsträcka på upp till 50 meter, till exempel för parkering i carport eller garage. Föraren behöver bara parkera en gång och spara parkeringsmanövern. Bilen kan då automatiskt upprepa den inlärda parkeringsmanövern. Föraren behöver bara övervaka processen.

Mer information i Head-up-Display

ID. Software 3.0 uppdaterar också displayinformationen och infotainmentsystemets vyer på flera sätt. Tillvalet Head-up-Display med förstärkt verklighet (AR) projicerar ut viktig information rakt på vindrutan i förarens normala synfält och har nu utökats med fler anvisningar. Förutom att visa filbytesassistenten "Travel Assist" (tillval), visar den också nya symboler som rondeller och information om avståndet till resmålet samt varning för låg laddningsnivå. Körriktningspilarna ser nu också mycket mer integrerade ut i omgivningen.

Nyheter för ID. Cockpit, det vill säga displayen bakom ratten, är att den visar den återstående körsträckan till resmålet och laddningsstaus (SOC) i procent.

Den uppdaterade mjukvaran förbättrar också navigationen som är standard i svenska bilar. Den lokaliserar nu bilen exakt i körfältet inom systemets gränser, vilket gör att den kan rekommendera filbyten i god tid vid motorvägskorsningar och avfarter. Motsvarande indikering för filbytesrekommendationen visas också i ID. Light – som är en ljuslist under vindrutan.

Nya funktioner för ID. Light har lagts till och den visar nu även lokala varningar. Denna tjänst är baserad på Volkswagens Car2X-teknik, där bilar kommunicerar direkt och lokalt med varandra via standarden WLANp. På så sätt kan de i realtid informera varandra om kritiska trafiksituationer, allt från havererade bilar till utryckningsfordon i närheten.

Förbättrad röststyrning

Röststyrningen har också förbättrats. Den känner igen röstkommandon snabbare och mer exakt, vilket ökar både användarvänligheten och körkomforten. Kunden startar röststyrningen genom en knapp på ratten eller genom att säga ”Hej ID.”. Systemet svarar sedan inom några sekunder. Systemets digitala mikrofoner känner också av om föraren eller framsätespassageraren talar och följer dessa anvisningar, till exempel när det gäller klimatanläggningen med flera zoner.

Röststyrningen förstår också allmänna fraser och vanliga frågor och uttryck, ställer frågor där det behövs och låter dig avbryta. Systemet reagerar på två sätt – online från molnet eller offline från den information som finns lagrad i bilen. Online-processen ger en högre igenkänningsgrad och kvalitet på resultaten. Röststyrning finns i alla ID.-modeller på den svenska marknaden, förutsatt att tjänsten We Connect Plus är aktiverad.

Ladda 77 kWh-batteriet med en effekt på upp till 135 kW

ID. Software 3.0 ger också en uppgraderad laddningskapacitet. Bilar med 77 kWh-batteriet kan nu ladda maximalt upp till 135 kW*** istället för upp till 125 kW vid en tillräckligt kraftfull DC-laddningsstation. Förbättringar av högvoltsbatteriets temperaturreglering kan öka räckvidden, speciellt vid kall väderlek. Kunder som vill spara på sitt batteri kan aktivera det nya underhållsläget. Den begränsar den övre laddningsnivån till 80 procent.

Smart resvägsplanerare med laddningsstopp

Laddningsmenyn, som nu har en egen menypunkt på den stora pekskärmen, är strukturerad på ett mer informativt och tydligt sätt. För längre sträckor skapar den nya online-kalkylatorn för färdvägen i navigationssystemet en flerstoppsrutt som tar dig till din destination så snabbt som möjligt. Den tar hänsyn till trafik- och ruttdata samt önskad laddningsnivå vid ankomst till slutdestinationen och mellandestinationen.

Laddningsstoppen utvärderas dynamiskt och baseras på laddningsstationernas effekt. Som ett resultat av detta kan ruttplaneringen föreslå två korta laddningsstopp med hög effekt istället för ett längre stopp med lägre effekt.

Digital kundupplevelse blir kärnkompetens

I takt med att digitaliseringen av bilen ökar växer nya gränssnitt fram mot kunderna både inne i och utanför bilen. Med sin ACCELERATE-strategi har Volkswagen anpassat många processer ännu mer efter kundernas behov – från den tidiga utvecklingsfasen av bilarna till utbudet av digitala tjänster och besök hos servicepartners. Kundernas behov och feedback ska införlivas ännu mer i alla stadier av bil- och tjänsteutvecklingen under hela livscykeln. Integreringen av mjukvara i bilen och den digitala kundupplevelsen blir därmed kärnkompetenser inom Volkswagen.

Med sin ACCELERATE-strategi anpassar sig märket Volkswagen efter de radikala förändringarna i bilindustrin på ett tidigt stadium och på ett konsekvent sätt. År 2026 kommer märket att ha investerat cirka 18 miljarder euro i de viktiga områdena e-mobilitet, hybridisering och digitalisering.

Som en del av sin globala elbilsoffensiv kommer Volkswagen att öka sin andel helelektriska bilar i Europa till över 70 procent år 2030. I USA och Kina siktar märket på en elbilsandel på över 50 procent under samma period. Därför kommer Volkswagen att lansera minst en ny elbilsmodell varje år. Målet är att helt elektrifiera modellutbudet. Volkswagen siktar på att vara klimatneutralt senast år 2050.

Volkswagen accelererar också de andra viktiga framtida områdena: integrering av programvara i bilen och den digitala kundupplevelsen. Volkswagen använder databaserade affärsmodeller för att få tillgång till nya kundgrupper och utnyttja nya intäktskällor. Självkörande bilar kommer att göras tillgängliga för många fram till år 2030. På så sätt stärker Volkswagen sin position som det mest eftertraktade märket för hållbar mobilitet.

Mer information

Bilder, animeringar och instruktionsfilmer finns på:
www.volkswagen-newsroom.com.


*) Förarassistanssystemet kan endast användas inom systemets gränser. Föraren måste vara beredd att när som helst åsidosätta assistanssystemet och är inte fri från sitt ansvar att köra bilen med omdöme. Systemet kan användas upp till bilens maxhastighet och kan när som helst avaktiveras. Endast i kombination med en aktiv We Connect-licens. Online-komponenterna i Travel Assist med molndata kan endast användas om det finns täckning för mobiltelefonnätet och med nödvändiga sekretessinställningar. Online-komponenten kan när som helst avaktiveras i We Connect ID. Online-komponenten Travel Assist finns tillgängligt i 30 länder, däribland Sverige. För att aktivera onlinefunktionerna behöver man ett Volkswagen ID-användarkonto och måste logga in på We Connect med användarnamn och lösenord. Dessutom måste ett separat We Connect-avtal ingås online med Volkswagen AG. Efter leverans av bilen har man 90 dagar på sig att aktivera online-funktionen Travel Assist med molndata. I slutet av denna period startar den första användningsperioden för online-komponenten Travel Assist med molndata på 3 år (gratis). Online-komponenten Travel Assist med molndata aktiveras via en integrerad internetanslutning. Kostnaderna för tillhörande data inom Europa täcks av Volkswagen AG inom gränserna för nätverkstäckningen. Merkostnader (t.ex. roaming-avgifter) kan uppstå till följd av datautbyte via internet, beroende på mobiltelefontaxa och särskilt när systemet används utomlands. För att tillhandahålla tjänsten är det nödvändigt att överföra vissa personuppgifter såsom bilens plats och IP-adress. För mer information om databehandling, se integritetspolicyn Travel Assist med molndata. Tillgängligheten av de specifika tjänster som beskrivs i paketen kan variera beroende på land. Tjänsterna är tillgängliga under avtalsperioden och kan komma att ändras eller upphöra under avtalsperioden. Ytterligare information finns på connect.volkswagen-we.com eller från en Volkswagen-återförsäljare. För information om villkoren för mobiltelefonpriset, kontakta mobiloperatören.

**) Inom systemets begränsningar. Föraren måste vara beredd att när som helst åsidosätta assistanssystemet och är inte fri från sitt ansvar att köra fordonet med omdöme.

**) Laddning med maximalt upp till 135 kW DC-laddningseffekt för Pro Performance, samt vid en omgivnings- och batteritemperatur på cirka 23°C och en initial laddningsnivå på cirka 5 procent, till exempel vid en IONITY-station.

"Travel Assist med molndata” håller automatiskt bilen i mitten av sitt körfält.

Ladda ned bild

Med mjukvarugeneration 3.0 adderas flera nya funktioner till ID.-familjen som förbättrar användarupplevelsen och optimerar laddningskapaciteten.

Ladda ned bild

ID.-familjen, från vänster: ID.4 GTX, ID.4, ID.3, ID.5 och ID.5 GTX.

Ladda ned bild

Om molndata från andra bilar från Volkswagen-koncernen finns tillgängliga kan nya Travel Assist också hjälpa till på vägar där det endast finns en detekterad linjemarkering. Bilen anpassar sig då för att stanna kvar i körfältet på exempelvis en landsväg utan en central körfältsmarkering.

Ladda ned bild

Med två radarenheter bak och med hjälp av ultraljud kan "Travel Assist med molndata” hålla ett öga på den omgivande trafiken och, i hastigheter över 90 km/h på motorväg, aktivt stödja filbyten om så önskas.

Ladda ned bild

Filbytet kan initieras och utföras genom att blinka.

Ladda ned bild

Med hjälp av "Park Assist Plus med minnesfunktion" kan bilen lära sig upp till fem olika parkeringsmanövrar.

Ladda ned bild

Minnesfunktionen kommer ihåg parkeringsmanövrer vid hastigheter under 40 km/h och en körsträcka på upp till 50 meter, till exempel för parkering i carport eller garage.

Ladda ned bild

"Park Assist Plus" kan söka efter en parkeringsplats efter att den har aktiverats i parkeringsmenyn och slutföra den lämpliga parkeringsmanövern.

Ladda ned bild

Om så önskas kan assistenten parkera själv med hjälp av omgivningssensorer och ta full kontroll över bilen, inklusive styrning, acceleration, bromsning och växlingar.

Ladda ned bild

Park Assist Plus kan hjälpa till att slutföra en redan påbörjad parkeringsmanöver.

Ladda ned bild

Park Assist Plus kan även styra ut ur parkeringsfickor längs med vägen.

Ladda ned bild

AR Head-up-Display har utökats med fler anvisningar.

Ladda ned bild

Förutom "Travel Assist" visar den också nya symboler som rondeller och information om avståndet till resmålet. Körriktningspilarna ser nu också mycket mer integrerade ut i omgivningen.

Ladda ned bild

Röststyrningen har också förbättrats. Den känner igen röstkommandon snabbare och mer exakt, vilket ökar både användarvänligheten och körkomforten.

Ladda ned bild

Den nya online-kalkylatorn skapar en flerstoppsrutt som tar dig till din destination så snabbt som möjligt.

Ladda ned bild

Navigationen lokaliserar nu bilen exakt i körfältet inom systemets gränser, vilket gör att den kan rekommendera filbyten i god tid vid motorvägskorsningar och avfarter.

Ladda ned bild