Senaste nytt från Volkswagen Sverige.

Volkswagen investerar i klimatkompenseringsprojekt

Med ID.3 avser Volkswagen att leverera en bil som produceras med en helt neutral koldioxidbalans.

Första projektet, Katingan Mentaya – ett skogsskyddsprojekt på den indonesiska ön Borneo – kompenserar för de just nu oundvikliga utsläppen av koldioxid från leverantörskedjan, produktionen och leveransen av den nya eldrivna Volkswagen ID.3, samt utsläpp från andra områden.

  • Projekt som är certifierade enligt den högsta internationella standarden
  • Första projektet kompenserar för oundvikliga CO2-utsläpp från elbilen ID.3
  • Detta projekt involverar skogsskydd och restaurering på den indonesiska ön Borneo

Ralf Pfitzner, Hållbarhetschef hos Volkswagen-koncernen, säger:
− Strategin för utfasning av fossila bränslen hos Volkswagen-koncernen fokuserar på att undvika och minska utsläppen av koldioxid, till exempel genom energieffektivitet och omvandling till förnybar energi. Där fullständig utfasning ännu inte är möjlig, kommer vi att investera i skogsskyddsprogram som till stor del reducerar atmosfärisk CO2, erbjuder långsiktig support till lokala samhällen, skyddar biologisk mångfald och samtidigt hjälper till att adressera klimatkrisen i linje med FN:s globala hållbarhetsutvecklingsmål. Dessutom säger IPCC:s 1,5-gradsrapport från ledande klimatforskare tydligt att naturliga kolsänkor är nödvändiga för att möta klimatmålen och det är något vi vill bidra till.

I Katingan Mentaya-projektet arbetar Volkswagen med Permian Global, som är en utvecklare av tropiskt skogsskydd och restaureringsprojekt. Katingan Menaya-projektet, som skyddar 149 800 hektar av tropisk torvskog, är beläget i centrala Kalimantan på den indonesiska ön Borneo.

Projektet skyddar också en mycket skyddsvärd livsmiljö, som är hem för en livfull och viktig blandning av arter. Där ingår 5-10 procent av den återstående populationen av Borneos orangutanger, näsapor och sydbornesiska gibbonapor.

Projektet arbetar också nära tillsammans med 34 bysamhällen för att förbättra levnadsförhållanden och bidra till en hållbar utveckling. I det ingår direkt anställning av brandskyddsteam, tillhandahållande av mikrofinansiella lån och stöd till utbildning och hälsa.

Ytterligare projekt, i samarbete med projektutvecklingspartners för skydd och restaurering av regnskog i Sydamerika och Sydostasien, är under utveckling. I tillägg till detta förbereds också för utveckling eller expansion av klimatskyddsprojekt vid de platser där Volkswagen-koncernen har fabriker.

För mer information: http://katinganproject.com/

ID.3 är ännu inte till försäljning i Europa

Ladda ned pressreleasen som PDF

Med ID.3 avser Volkswagen att leverera en bil som produceras med en helt neutral koldioxidbalans.

Ladda ned bild

Volkswagens fabrik i tyska Zwickau blir den största och effektivaste elbilsanläggningen i Europa.

Ladda ned bild


Vi rekommenderar att du uppdaterar din webbläsare

För att få en bättre upplevelse kan du använda Chrome eller Firefox..