Senaste nytt från Volkswagen Sverige.

Ett år med strategin ACCELERATE: Volkswagen stärker effektiviteten och påskyndar omställningen

Med ACCELERATE-strategin påskyndar Volkswagen sin omställning till e-mobilitet och digitalisering.

Under det första året av sin ACCELERATE-strategi gjorde märket Volkswagen stora framsteg i omställningen till att bli ett teknikföretag. Viktiga milstolpar uppnåddes under 2021 vad gäller e-mobilitet, digitalisering och nya affärsmodeller. Samtidigt uppnåddes en hållbar ökning av effektiviteten i en utmanande konkurrensmiljö: Omsättningen, försäljningsmarginalen och rörelseresultatet ökade markant under det senaste räkenskapsåret, trots lägre försäljning av nya bilar.

  • Ralf Brandstätter, VD för märket Volkswagen: ”Vi har blivit mycket mer lönsamma, mer kriståliga och mer effektiva än vad vi var 2020. Med strategin ACCELERATE har vi återigen ökat takten i vår omställning till ett teknikföretag."
  • Trots en märkbar minskning av antalet sålda bilar ökade omsättningen till 76,1 miljarder euro.
  • Rörelseresultatet före engångsposter steg med cirka 2 miljarder euro till 2,5 miljarder euro. Försäljningsmarginalen före engångsposter landade på 3,3 % och var inom målkorridoren
  • Långsiktig ökning av effektiviteten: De fasta kostnaderna var över 1 miljard euro lägre jämfört med 2019.
  • Starka regioner: Nord- och Sydamerika har lagt grunden för fortsatt lönsamhet.
  • Utsikter: En märkbar ökning av leveranserna av helt eldrivna bilar planeras. En försäljningsmarginal på 6 % för 2023 bekräftas.

– 2021 var ett extraordinärt år. I en extremt krävande miljö har vi inte bara hållit oss på rätt kurs när det gäller den vardagliga driften, utan även gett vår effektivitet ett fortsatt lyft. I dag är vi mycket mer lönsamma, mer kriståliga och mer effektiva än för bara ett år sedan. Samtidigt har vi återigen ökat takten i vår omställning till ett teknikföretag med ACCELERATE-strategin, säger Ralf Brandstätter, VD för märket Volkswagen.

– Under 2022 fortsätter vi med vår omställning och att stärka vår konkurrenskraft. Det är dock för närvarande inte möjligt att förutsäga krigsförloppet i Ukraina och i synnerhet inte hur leveranskedjorna och den globala ekonomin påverkas i stort. Men vi lade en stabil grund 2021 för att bemästra denna kris, fortsätter Brandstätter.

Optimerad omkostnadsstruktur, strikt kostnadsdisciplin och bra produktmix

Med 4,9 miljoner bilar var leveranserna 8 procent lägre än året innan (2020: 5,3 miljoner). Omsättningen ökade dock 7 procent till 76,1 miljarder euro (2020: 71,1 miljarder euro). Rörelseresultatet före engångsposter växte också markant, och ökade med 2 miljarder euro till 2,5 miljarder euro (2020: 0,5 miljarder euro). Försäljningsmarginalen före engångsposter under 2021 var 3,3 procent (2020: 0,6 %) och därmed inom målkorridoren på 3 till 4 procent.

Som ett resultat av en restriktiv utgiftspolicy blev omkostnadsmålet mer än uppfyllt under 2021. De fasta omkostnaderna var över 1 miljard euro lägre än 2019, året före coronakrisen. Samtidigt fortsatte Volkswagen att investera i framtidens viktiga områden: Ungefär varannan euro som investerades eller lades på forskning och utveckling öronmärktes för e-mobilitet. Märket Volkswagen kommer att investera 18 miljarder euro i e-mobilitet, hybridisering och digitalisering fram till år 2026.

Regionerna Nord- och Sydamerika återgår till varaktig lönsamhet

– Vi har konsekvent arbetat med att förändra Volkswagen. Genom fokuserade investeringar i framtida projekt, optimerade strukturer, attraktiva produkter och en bra produktmix har vi åstadkommit en tydlig förbättring av intäktskvaliteten. Tillsammans med vändningen i vissa regioner stärkte vi konkurrenskraften ytterligare 2021, kommenterar Alexander Seitz, finansdirektör på Volkswagen.

Under 2021 var omsättningen och resultatet i Nord- och Sydamerika betydligt högre än föregående år och regionerna återgick till lönsamhet för första gången på flera år.
– I Nord- och Sydamerika har vi konsekvent anpassat produktportföljen till lokala marknadskrav, sänkt fasta kostnader och justerat lokal produktion. Regionerna har nu uppnått en varaktig lönsamhet och har en stark framtidsplan för att ytterligare förbättra sin konkurrenskraft under de kommande åren, säger Ralf Brandstätter.

Viktiga milstolpar inom e-mobilitet och digitalisering

Med ACCELERATE-strategin, som lanserades förra året, stärker Volkswagen inte bara sin konkurrenskraft utan påskyndar också omställningen till e-mobilitet och digitalisering. Under 2021 levererade märket fler laddbara bilar över hela världen än någonsin tidigare: Totalt levererades över 369 000 laddbara bilar (+73 %), varav omkring 106 000 laddhybrider (+33 %) och 263 000 helt eldrivna bilar (+97 %). Volkswagen fördubblade därmed leveranserna av elbilar jämfört med året innan.

Under 2021 lanserades eller presenterades tre nya eldrivna modeller: ID.4 och ID.5 – båda även med en fyrhjulsdriven och sportig GTX-version – samt ID.6 i Kina. Den 9 mars 2022 presenterades ID. Buzz. Säljstarten sker i maj och leverans av de första bilarna är planerad till hösten.

Produktionskapaciteten utökas systematiskt som ett svar på den snabbt växande efterfrågan. Efter omställningen av fabriken i Zwickau till en särskild produktionsanläggning för elbilar börjar ytterligare tre anläggningar – i Emden, Hannover och Chattanooga (USA) – bygga elbilar under 2022.

Viktiga milstolpar uppnåddes också inom digitalisering: Under 2021 blev Volkswagen den första volymbilstillverkaren som erbjöd OTA-uppdateringar (Over-the-Air). Mer än 100 000 mjukvaruuppdateringar har redan installerats i kundernas bilar i Europa. OTA kommer även att lanseras på de större marknaderna i USA och Kina före årsskiftet. Volkswagen lägger därmed den internationella grunden för nya affärsmodeller som on-demand-funktioner – ytterligare tjänster som kunderna kan boka.

Volkswagen förbättrar kundupplevelsen med nya ID. Software 3.0 för alla bilar i ID.-familjen. Den nya mjukvarugenerationen kommer att debutera i ID.5 och ID. Buzz och kommer successivt att göras tillgänglig för alla ID.-kunder. Denna mjukvara förkortar laddningstiden, ökar komforten och optimerar driften.

Wolfsburg blir banbrytande i utvecklingen

Under ACCELERATE driver Volkswagen också utvecklingen av huvudfabriken i Wolfsburg framåt. År 2023 kommer anläggningen att börja bygga den första helt eldrivna modellen, ID.3. Tillverkningen av en andra eldriven modell, Trinity, påbörjas 2026. Denna modell har en mycket kortare laddningstid och en räckvidd på över 700 kilometer. Den blir utrustad med koncernens toppmoderna mjukvara och är tekniskt redo för autonom körning på nivå 4. Grunden är koncernens nya SSP-plattform som kommer att utvecklas av Volkswagen i Wolfsburg.

Volkswagen planerar att investera cirka 2 miljarder euro i en ny elbilsfabrik i närheten av huvudfabriken. Dessutom ska ytterligare 800 miljoner euro läggas på ett nytt utvecklingscenter, som kallas Campus Sandkamp, vid anläggningen. Den nya elektriska plattformen SSP och Trinity kommer att sätta nya standarder och snabba på utveckling produktion avsevärt. Framöver är målet att minska utvecklingstiden med 25 procent, med bilprojekt som avslutas på 40 månader snarare än 54 månader som tidigare. Avsikten är att nå en produktionstid på 10 timmar per bil när Trinity-produktionen börjas år 2026.

Utsikter för 2022: Högre omsättning och vinst samt ökad leverans av elbilar

Volkswagen planerar att väsentligt öka leveranserna av helt eldrivna bilar under innevarande räkenskapsår. Detta underlättas av den förbättrade tillgängligheten på halvledare som förväntas under andra halvåret 2022. Dessutom förväntar sig Volkswagen en ökning av vinsten, omsättningen och försäljningsmarginalen.
– Vi bekräftar vårt mål om en försäljningsmarginal på 6 procent 2023. Vi kommer att sätta upp nästa milstolpar för att nå det målet under 2022, säger Alexander Sietz.

Denna framtidsutsikt påverkas dock av den fortsatta utvecklingen av kriget i Ukraina, i synnerhet dess effekter på koncernens leveranskedjor och den globala ekonomin som helhet. När utsikterna utarbetades fanns det en risk att den senaste utvecklingen i Ukraina kommer att få en negativ inverkan på Volkswagens verksamhet.

Med ACCELERATE-strategin påskyndar Volkswagen sin omställning till e-mobilitet och digitalisering.

Ladda ned bild

Omsättningen, försäljningsmarginalen och rörelseresultatet ökade markant under 2021, trots lägre försäljning.

Ladda ned bild

Finansiella siffror 2021 i jämförelse med 2020.

Ladda ned bild

Eldrivna ID.5 och ID.5 GTX lanseras i år på den svenska marknaden.

Ladda ned bild

Den 9 mars var det världspremiär för eldrivna ID. Buzz och ID. Buzz Cargo.

Ladda ned bild