Senaste nytt från Volkswagen Sverige.

Prestationsprogram: Varumärket Volkswagen strävar efter att bli mer effektivt och lönsamt

Möte i Wolfsburg 14 juni om Volkswagens prestationsprogram.

Volkswagen avser att öka sin prestanda och lönsamhet på lång sikt med sitt globala prestationsprogram ”ACCELERATE FORWARD | Road to 6.5”. Målet är att på ett hållbart sätt uppnå en avkastning på försäljning på 6,5 procent för att säkra investeringar i framtida teknik och jobb.

  • Globalt program ”ACCELERATE FORWARD | Road to 6.5” för ökad effektivitet och högre vinst till lägre kostnad

  • Implementering av en avkastning på 6,5 procent för att säkra framtida investeringar och sysselsättning

  • Hållbar vinstökning på cirka 10 miljarder euro 2026

  • VD Thomas Schäfer: "Programmet är högsta prioritet för hela styrelsen. Vi gör en enormt stor gemensam ansträngning för att bygga upp en ny styrka för varumärket Volkswagen och positionera det på ett stabilt sätt för framtida tillväxt."

  • Ordförande i det allmänna arbetarrådet Daniela Cavallo: ”Jag förväntar mig en övertygande sammankoppling av de strategiskt avgörande områdena inom koncernledningen, samarbetet mellan varumärkena, fokus på programvara och produktkvalitet.”

  • Stephan Wöllenstein utnämnd till chef för Project Management Office (PMO)

  • Programmets milstolpar ska utvecklas och antas i samråd med arbetstagarrepresentanterna senast oktober 2023

Volkswagen avser att öka sin prestanda och lönsamhet på lång sikt med sitt globala prestationsprogram ”ACCELERATE FORWARD | Road to 6.5”. Målet är att på ett hållbart sätt uppnå en avkastning på försäljning på 6,5 procent för att säkra investeringar i framtida teknik och jobb. För att uppnå detta planerar varumärket att öka intäkterna med cirka 10 miljarder euro 2026.

Under onsdagens arbetstagarmöte på huvudkontoret i Wolfsburg beskrev Volkswagens VD Thomas Schäfer viktiga milstolpar i programmet, som att effektivisera och påskynda administrativa processer, öka effektiviteten i utveckling och produktion, strömlinjeforma modellutbudet och samtidigt minska antalet utrustningsvarianter och förbättra produktkvaliteten ytterligare. Volkswagen inrättar ett Project Management Office (PMO) för att utveckla och hantera programmet. Stephan Wöllenstein i Volkswagens ledning blir chef för PMO. Programmet ska genomföras i nära samråd med arbetstagarrepresentanterna. Alla åtgärder ska vara igång i oktober 2023.

Beslutet från Volkswagens koncernledning att lansera ”ACCELERATE FORWARD | Road to 6.5” kommer efter en analys av den mycket utmanande marknadsmiljön och den ekonomiska situationen.

Schäfer: "Programmet är högsta prioritet för hela koncernledningen. Vi måste bygga upp en ny styrka för varumärket Volkswagen och positionera det på ett robust sätt för framtida tillväxt, och därför gör vi nu en enorm samordnad satsning. Vi måste uppnå en hållbar avkastning på försäljning på 6,5 procent för varumärket Volkswagen. Att uppnå detta år 2026 är mycket ambitiöst, men möjligt om vi slår ihop våra ansträngningar. På så sätt kan vi trygga arbetstillfällen, finansiera vår framtid med egna resurser och fortsätta att investera i nya fordon och teknik, i moderniseringen av våra anläggningar och i personalutbildning."

Schäfer avslöjar nyckeln till detta: "Utnyttja synergier och bli effektivare, snabbare och på bästa sätt utnyttja företagets alla divisioner. Stephan Wöllenstein är en av de mest erfarna internationella cheferna som vi kunde välja för att leda detta kärnprogram. Med ”ACCELERATE FORWARD | Road to 6.5” lägger vi tillsammans grunden för en framgångsrik implementering av vår varumärkesstrategi."

Framgångsrik framtid för varumärket VW – ett gemensamt mål för företagsledning och arbetarråd

På arbetstagarmötet bekräftade företagsledningen och arbetarrådet att de kommer att fortsätta arbeta tillsammans för att nå de gemensamma och lika viktiga målen för lönsamhet och arbetssäkerhet.

Arbetarrådets ordförande Daniela Cavallo sade: "Vi är alla överens om att vi måste uppnå de målsatta besparingarna utan att minska kollektivavtalade löner eller minska arbetstillfällen. För de avgörande faktorerna är andra." Cavallo lyfte fram områdena koncernledning, samarbete mellan varumärkena, fokus på mjukvara och produktkvalitet. "Jag förväntar mig en övertygande sammankoppling av de strategiskt avgörande områdena. Nu måste vi konsekvent sätta dessa centrala hävstänger i rörelse för att på lång sikt kunna utnyttja de förbättringsmöjligheter som ligger i vårt företag. I detta sammanhang är det också viktigt att hålla medarbetarna väl informerade och involverade under hela processen."

Ny programstruktur med tvärvetenskapliga centrala projekt

I grunden förväntas enbart ”ACCELERATE FORWARD | Road to 6.5” förbättra resultatet med cirka 10 miljarder euro för att på ett hållbart sätt uppnå en avkastning på försäljning på 6,5 procent. Programmet kommer att implementeras på två nivåer. Den första nivån innebär stora åtgärdsområden inom varumärket: administration, teknisk utveckling, materialkostnader, produkter, pris/mix, fordonskonstruktion samt försäljning och kvalitet. Varje åtgärdsområde kommer att sträva efter specifika mål och åtgärder och därmed bidra till att uppnå programmets mål vad gäller kostnader och intäkter. Dessutom kommer ACCELERATE FORWARD att följa en ny samarbetsstrategi på en andra åtgärdsnivå: centrala projekt som omfattar flera åtgärdsområden kommer att säkerställa högre effektivitet och öka vinsten. Fokus kommer här att ligga på aspekter som att minska komplexiteten och antalet modellvarianter, försäljningsmodellen, minska byråkratin samt produkt- och avkastningsoptimering i de två primära teknikplattformarna, Modular Transverse Toolkit (MQB) och Modular Electric Drive Toolkit (MEB).

Schäfer gav de första konkreta exemplen på arbetstagarmötet: Volkswagen har för avsikt att fokusera mer på volymmodeller. Modeller med lägre volym som VW Arteon utgår.

Schäfer: "Vi kommer att fokusera på ett litet antal – men genuina – Volkswagen-kärnmodeller. Detta kommer att minska komplexiteten och ge högre vinster."

En annan möjlighet är att minska antalet varianter: För ID.7 innebär detta till exempel 99 procent färre konfigurationsmöjligheter jämfört med en Golf 7. Dessutom avser bolaget att optimera anläggningens kapacitetsutnyttjande för att öka lönsamheten och kunna reagera mer flexibelt på fluktuationer i efterfrågan och marknaden i framtiden.

Varumärkets koncernledning med övergripande ansvar, PMO-ledningen övertas av Stephan Wöllenstein

Prestationsprogrammet kommer att organiseras av ett lean Project Management Office (PMO) under ledning av Stephan Wöllenstein. Ansvaret för att leda det övergripande programmet ligger hos varumärkets koncernledning. De enskilda styrelseledamöterna kommer att leda åtgärdsområdena och de centrala projekten. De konkreta stegen ska definieras i mitten av september i samråd med arbetstagarrepresentanterna. Programmet förväntas vara igång i oktober 2023 med alla detaljer definierade och åtgärder på plats och kommer att införlivas till ett avtal med arbetstagarrepresentanterna i samband med planeringsrundan.

Ytterligare synergipotential inom varumärkesgruppen Volym

Varumärkesgruppen Volym ger ytterligare viktig hävstångseffekt på vägen mot fler synergier och högre avkastning. I denna grupp har Volkswagen Personbilar, Volkswagen Transportbilar, SEAT/CUPRA och Škoda ett nära samarbete. Till exempel kommer produktionen inom varumärkesgruppen Volym i framtiden att riktas ännu mer systematiskt mot fabriker och fordonsplattformar med flera varumärken – till exempel i samband med VW:s planerade elbil på instegsnivå, som kostar runt 25 000 euro, ska SEAT/CUPRA ta täten. Ett annat exempel på synergier är den gemensamma utvecklingen och produktionen av Volkswagen Passat och Škoda Superb, som uppnår effektiviseringar på 600 miljoner euro under de båda modellernas livslängd. Utöver detta avser varumärkena i varumärkesgruppen Volym att driva på optimeringen av försäljningskostnader och omkostnader konsekvent mellan varumärkena, till exempel genom en gemensam eftermarknadsverksamhet.

 

 

Ladda ned pressreleasen som PDF

Möte i Wolfsburg 14 juni om Volkswagens prestationsprogram.

Ladda ned bild

Volkswagens prestationsprogram ACCELERATE FORWARD.

Ladda ned bild