Senaste nytt från Volkswagen Sverige.

Smart hantering av din egen el: Volkswagens ID.-familj stöder nu dubbelriktad laddning

Ett pilotprojekt för dubbelriktad laddning pågår hos bostadsrättsföreningen Stenberg i Hudiksvall.

Från och med nu erbjuder flera modeller i Volkswagens eldrivna ID.-familjen dubbelriktad laddning med funktionen ”Vehicle to Home”. Ett pilotprojekt pågår hos bostadsrättsföreningen Stenberg i Hudiksvall.

  • Dubbelriktad laddning* är möjlig i alla nya ID.-bilar med 77 kWh-batteriet (netto) och från mjukvaruversionen ID. Software 3.5 eller högre
  • Dubbelriktad laddning gör elbilar till rullande energilagringsenheter
  • Funktionen ”Vehicle to Home” kan ge ett viktigt bidrag till hållbarheten
  • Pilotprojekt lanserat i Hudiksvall med HagerEnergy GmbH

Med en speciell laddbox för hemmet och det integrerade Home Energy Management System (HEMS)** från Volkswagens partner HagerEnergy GmbH kan kunderna täcka så stor del av sin hushållsförbrukning som möjligt med sin solcellsanläggning. Båda företagen har startat ett pilotprojekt i Hudiksvall i Sverige där ett helt bostadsområde förses med bilar och tillhörande laddningsinfrastruktur.

– Vi formar aktivt energiomställningen med produkter och tjänster som fokuserar på elbilen. Med funktionen dubbelriktad laddning som nu finns tillgänglig har vi skräddarsytt ett nytt tjänsteutbud efter våra kunders behov. De minskar inte bara energikostnader, utan kan också bidra till en hållbar användning av energi, säger Imelda Labbé, medlem i ledningsgruppen för märket Volkswagen med ansvar för försäljning, marknadsföring och eftermarknad.

Dubbelriktad laddning kommer i framtiden att omvandla elbilar till rullande energilagringsenheter

ID.-modeller som är utrustade med högvoltsbatteriet med en lagringskapacitet på 77 kWh (netto) kommer att kunna använda funktionen dubbelriktad laddning för att lagra el hemma. Volkswagen kan även aktivera funktionen för redan levererade bilar så snart bilarna har uppdaterats med mjukvaruversionen ID. Software 3.5.  

Tack vare den höga lagringskapaciteten kan ett hus försörjas med solenergi även under flera molniga dagar eller på kvällen när solen har gått ner och solcellsanläggningen inte längre levererar el. Det innebär att kunderna själva kan bestämma när de vill hämta energi från det allmänna elnätet eller använda den egenproducerade elen som finns lagrad i bilens batteri.

Intelligent laddning för att stabilisera elnätet

Med smarta eltariffer och algoritmer är det redan idag dessutom möjligt att ladda bilen exakt när det finns mycket förnybar energi tillgänglig. Vindkraftverk behöver då inte stängas av för att det inte finns några förbrukare. Energi som inte behövs i elbilarna kan matas in i kundens hemmanätverk (Vehicle to Home). I framtiden kan elbilarna även leverera energi för att stabilisera elnätet.

Boende i BRF Stenberg i Hudiksvall drar redan nytta av den nya tekniken

Gården, som byggdes om från grunden för de nya bostäderna, har funnits där i cirka 350 år. Svenske entreprenören Klas Boman vill göra husen framtidssäkra och hållbara i ytterligare 350 år genom att bygga om dem.

– Stenberg är ett livsprojekt i dubbel bemärkelse. När vi bestämde oss för att genomföra ”det andra 350-åriga projektet” var energi och minskat koldioxidavtryck avgörande. Alla beslut fattades med dessa aspekter i åtanke. Användningen av elbilar som energilagring övervägdes redan från början. Volkswagen visade intresse för projektet och gick med i april 2021. Vi är nu redo att sätta igång med åtta ID.4 GTX. Detta kommer att bli en av de största förändringarna på energimarknaden, säger Klas Boman.

Volkswagen är en pionjär inom dubbelriktad laddning

Detta gör Volkswagen till en av de första leverantörerna av en lösning för dubbelriktad laddning baserad på likströmsladdningsstandarden CCS (Combined Charging System), som används i stor utsträckning i Europa. Dubbelriktad laddning bygger på ISO-standarden 15 118-2, som beskriver kommunikationen mellan elbilar och väggmonterade laddboxar.

Den dubbelriktade laddningen i ID.-modeller i kombination med DC-laddningstekniken är en dynamisk utvidgning av hemmets lagringssystem. Detta tar över husets huvudsakliga energiförsörjning. Bilen aktiveras av den speciella laddboxen när lagringssystemet behöver extra energi. Så snart lagringssystemet har laddats fullt slutar bilen att överföra energi och går in i standby-läge. Detta innebär att bilen endast aktiveras när extra energi behövs.  

Vid en genomsnittlig daglig förbrukning för ett hus på cirka 30 kWh kan bilen försörja huset med el under ungefär två hela dagar. Högvoltsbatteriet kan inte laddas ur under 20 % laddningsnivå, vilket säkerställer en beredskap för att kunna köra iväg med bilen.

I den första versionen är de aktuella ID.-modellerna endast kompatibla med DC-laddboxen S10 E COMPACT-serien från HagerEnergy GmbH. Andra laddboxar för hemmet kommer vid ett senare tillfälle att aktiveras för drift med dubbelriktad laddning.

Artiklar om pilotprojektet i Stenberg i Hudviksvall

I "Volkswagen eMagasin" på Volkswagen Sveriges hemsida finns flera artiklar att läsa om pilotprojektet i Stenberg.  

* Funktioner för urladdning och dubbelriktad laddning är inte längre tillgängliga när den avsedda drifttiden eller energimängden har uppnåtts:
- Max energimängder: Upp till 10 000 kWh urladdning
- Max drifttimmar: Upp till 4 000 timmars urladdning 

** Alla system som S10 E COMPACT laddbox, Home Energy Management System (HEMS) och DC-laddningsteknik erbjuds av HagerEnergy GmbH. Distributionen är för närvarande begränsad till Tyskland.

Ett pilotprojekt för dubbelriktad laddning pågår hos bostadsrättsföreningen Stenberg i Hudiksvall.

Ladda ned bild

Åtta ID.4 GTX kopplas via solcellsanläggningen upp mot elnätet och kan nu bidra till att balansera kraftnätet.

Ladda ned bild

Från och med nu erbjuder flera modeller i ID.-familjen dubbelriktad laddning med funktionen ”Vehicle to Home”.

Ladda ned bild

Dubbelriktad laddning kommer i framtiden att omvandla elbilar till rullande energilagringsenheter

Ladda ned bild

Volkswagen och HagerEnergy GmbH har startat ett pilotprojekt i Hudiksvall där ett helt bostadsområde förses med bilar och tillhörande laddningsinfrastruktur.

Ladda ned bild

Tack vare den höga lagringskapaciteten kan ett hus försörjas med solenergi även under flera molniga dagar eller på kvällen när solen har gått ner.

Ladda ned bild

Dubbelriktad laddning omvandlar elbilar till rullande energilagringsenheter.

Ladda ned bild

Bilen aktiveras av den speciella laddboxen när lagringssystemet i hemmet behöver extra energi.

Ladda ned bild

Lagringssystemet från HagerEnergy GmbH.

Ladda ned bild

Gården Stenberg i Hudiksvall har funnits i 350 år.

Ladda ned bild

Entreprenören Klas Boman vill göra husen i Stenberg framtidssäkra och hållbara i ytterligare 350 år.

Ladda ned bild

Klas Boman

Ladda ned bild